OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Sviatky

PRIKÁZANÉ CIRKEVNÉ SVIATKY

Okrem nedeľ je povinnosť zúčastniť sa na celej Božskej liturgii a svätiť tieto sviatky:

01.01. - Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
06.01. - Sväté Bohozjavenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
25.03. - Zvestovanie našej Presvätej Vládkyni, Bohorodičke Márii, vždy Panne
           - Svätý a Veľký piatok
           - Pondelok svetlého týždňa
           - Pánovo nanebovstúpenie
29.06. - Svätí, slávni a a všechválni apoštoli Peter a Pavol
15.08. - Zosnutie našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
08.12. - Počatie Presvätej Bohordičky svätou Annou
25.12. - Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
26.12. - Zhromaždenie k Presvätej Bohorodičke


ODPORÚČANÉ CIRKEVNÉ SVIATKY 

30.01. - Traja svätí svätitelia, veľkňazi Bazil Veľký, Gregor Teológ a Ján Zlatoústy
02.02. - Stretnutie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
23.04. - Svätý a slávny veľkomučeník, triumfator a divotvorca Juraj
11.05. - Bl. hieromučeník Vasiľ Hopko
20.05. - Pondelok Svätého Ducha, Presvätá Trojica
30.05. - Slávnostná poklona tajomstvám tela a krvi nášho Pána Ježiša Krista
07.06. - Sviatok Božského Srdca Ježišovho
24.06. - Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka a Krstiteľa Jána
05.07. - Svätí apoštolom rovní Cyril a Metod, učitelia Slovanov
17.07. - Bl. hieromučeník Pavol Peter Gojdič
20.07. - Svätý a slávny prorok Eliáš
06.08. - Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista
29.08. - Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka Jána Krstiteľa
08.09. - Narodenie našej Presvätej vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny
14.09. - Povýšenie úctyhodného a životodárneho Kríža nad celým svetom
01.10. - Presvätá Bohorodička, Ochrankyňa
28.10. - Svätá mučenica Paraskeva z Ikonia
08.11. - Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným silám
21.11. - Vstup Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu
06.12. - Náš otecsvätý Divotvorca, arcibiskup Lykijskej Myry
27.12. - Svätý apoštol, prvomučeník a archidiakon Štefan