OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Zmierenie a pokánie

Ježiš dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

(porov. Jn 20, 22 - 23) 

 

Všeobecne  

      Vo svetle viery neexistuje väčšie zlo, ako hriech a nič nemá zhubnejšie následky pre samého hriešnika, pre Cirkev a pre celý svet. Proces návratu k Bohu, nazvaný obrátenie a ľútosť, zahŕňa v sebe bolesť nad spáchanými hriechmi a odpor voči nim, ako aj pevné predsavzatie v budúcnosti viac nehrešiť. Tento proces vzniká z milosti Boha, ktorý je plný milosrdenstva. Sviatosť pokánia sa skladá z troch úkonov kajúcnika, ktoré tvoria jeden celok, a z kňazovho rozhrešenia. Úkony kajúcnika sú: ľútosť a predsavzatie polepšiť sa; spoveď, čiže vyznanie hriechov spovedníkovi; a vykonanie skutku kajúcnosti, ktorý nám udelil spovedník, a aj iné skutky nahradzujúce spôsobenú škodu. Duchovné účinky sviatosti pokánia sú: zmierenie s Bohom, ktorým kajúcnik získava milosť; zmierenie s Cirkvou; odpustenie večného trestu; odpustenie, aspoň čiastočné, časných trestov, ktoré sú následkami hriechov; pokoj a spokojnosť svedomia a duchovná útecha; vzrast duchovných síl pre kresťanský boj. 

  • Ak sa potrebuje vyspovedať či duchovne porozprávať využite na to čas pred svätou liturgiou po dohode s kňazom v zakrestii.
  • Okrem toho pravidelne spovedáme vždy štvrtok po skončení Svätej liturgie na obed až do večernej Svätej liturgie.
  • Samozrejme sviatosť zmierenia vysluhuje v prvopiatkovom týždni vždy ráno a na obed polhodinu a večer hodinu pred Svätou liturgiou. Štvrtok od 13:00 hodiny a v piatok od 15:00 hodiny.