OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

 

Drahí veriaci, aktuálny liturgický program nájdete už na našej novej farskej webovej stránke: 
 

www.falkusovce.fara.sk