OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

História farnosti Falkušovce

Obec Falkušovce vznikla okolo 13. storočia ako sídlo na majetku zemana Falkuša. Od 13. do 17. storočia sa vyskytuje striedavo pod názvami Folkus, Falkos. V 14. až 17. storočí patrili Falkušovce zemanom z Budkoviec. Zo správy z roku 1700 je známe, že prvý chrám v tejto obci bol drevený. Súčasný chrám bol postavený z fundácie Andreja Kazinczyha a Baltazára Aiozdorfera  v roku 1779 a je zasvätený sviatku nanebovstúpenia Pána. Je zapísaný ako Národná kultúrna pamiatka pod číslom 10254/0. V tom istom roku bola založená aj fara, taktiež drevená. V obci bola  v roku 1836 založená cirkevná škola. Tá sa prestavala na kamennú  a dokončená bola v roku 1908 dp. Mikulášom Čudákym. V roku 1856 bola postavená kamenná fara, ktorá bola neskôr zbúraná. Nová farská budova bola dokončená v roku 1999.  V roku 2002 bol posvätený nový chrám vo filiálnej obci Ložín, zasvätený bl. hieromučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi.

 

 Počet gréckokatolíkov

 (pri poslednom sčítaní obyvateľstva)

367
 
 Falkušovce 159
 Bracovce 62
 Kačanov 30
 Ložín 116