OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Farský úrad Falkušovce

Farský úrad je vám k dispozícii každý pracovný deň.

Ak potrebujete vystaviť krstný či sobášny list alebo iné potvrdenie,

dohodnúť sa ohľadom krstu, sobášu či pohrebu, zapísať intenciu

alebo sa porozprávať, príďte na faru, poprípade sa môžete obrátiť

na kňaza pred liturgiou alebo po jej skončení, prípadne telefonicky.