OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Farské oznamy

 

 

Drahí veriaci, aktuálne oznamy nájdete už na našej novej farskej webovej stránke: 
 

www.falkusovce.fara.sk 

 

 

-  Zoznam na kosenie okolo chrámu vo Falkušovciach:

1. Malý Juraj - Ing. Selecký Jozef

2. Vasiľ Jaroslav - Ing. Farkáš Anton

3. Mgr. Gubaňár Jaroslav - Koščo Anton

4. Gubaňár Ján - Tomáš Ján

5. Džugan Milan - Jacko Ľudovít

6. Mgr. Brody Václav - Horňák Michal
 

Pán Boh zaplať a odmeň!
                                                                                                                                                               o. Emil - 0911 812 081