OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Eucharistia

Ježiš hovorí: "Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť na veky... Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život..., ostáva vo mne a ja v ňom."

(Jn 6, 51. 54. 56)

 

Všeobecne

     Eucharistia je srdcom a vrcholom života Cirkvi. Je to pamiatka Kristovej Veľkej noci, čiže diela spásy uskutočneného Kristovým životom, smrťou a zmŕtvychvstaním, diela, ktoré sa sprítomňuje liturgickým slávením. Sám Kristus, prostredníctvom služby kňazov, prináša eucharistickú obetu. A ten istý Kristus, skutočne prítomný pod spôsobmi chleba a vína, je aj obeťou eucharistickej obety. Eucharistia ako obeta sa prináša aj na zadosťučinenie za hriechy živých i mŕtvych a na dosiahnutie duchovných alebo časných dobier od Boha. Kto chce prijať Ježiša Krista v eucharistickom prijímaní, musí byť v stave milosti. Tak, ako Cirkev pripravuje Eucharistiu, aj Eucharistia buduje Cirkev.


Prvé sv. prijímanie

Príprava

K prvému sv. prijímaniu môžu pristúpiť deti 3. a vyššieho ročníka základnej školy.

Musia však splniť niekoľko podmienok: 

  1. V škole chodiť na hodiny náboženstva
  2. Absolvovať farský Kurz prípravy na obrátenie a uzavretie Zmluvy s Ježišom; Prvú svätú spoveď a prijatie Eucharistie, ktorý bude dieťa dostávať na hodine náboženstva od katechétov.
  3. Účasť na sv. liturgiách v nedele a prikázané sviatky.
  4. Osobný pohovor spolu s rodičmi s kňazom.